MISSIE STICHTING KIES TECHNIEK VENRAY E.O.

Het promoten van techniek in de breedste zin van het woord en jongeren stimuleren te kiezen voor techniek in opleiding en beroep. Dit geschiedt door:

 • Docenten basisonderwijs te stimuleren om door scholing Techniek in hun onderwijs uit te dragen en te verankeren in het schoolplan.
 • Door het opzetten van en (deels) uitvoeren van daartoe gerichte acties middels een activiteitenplan, zoals de Doe-Dagen voor alle leerlingen groepen 7/8 van basisscholen en de organisatie van de Open Bedrijvendag met in totaal meer dan 2500 bezoekers, één van de grootste manifestaties in Venray.

HET BESTUUR VAN DE STICHTING KIES TECHNIEK

Het bestuur bestaat uit verschillende leden met een verschillende achtergrond. Zo zijn er leden met hun wortels in de techniek, het technisch bedrijfsleven, het onderwijs (breed). Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen en de uitwerking geschiedt door drie verschillende onder het bestuur ressorterende werkgroepen. (PR; scholen; dagorganisatie open-bedrijven-dag) De voorzitters van die werkgroepen zijn vertegenwoordigd in het bestuur. Dit zorgt voor korte lijnen naar de achterbannen. Het secretariaat berust bij één persoon, aangestuurd door de secretaris van het bestuur. Bij de bestuursvergaderingen is permanent een adviseur aanwezig. Deze is tevens belast met de organisatie van de doe-dagen, voorafgaand aan de open-bedrijven-dag. Bestuursleden:

marcel creemers

Voorzitter Kies Techniek

Marcel Creemers

Blitta BV

pasfoto Ingrid

Secretaris

Ingrid Lammers – van Soest

Manders Automation BV

Berhitu, Johannes (2013)

Bestuurslid

Johannes Berhitu

directeur pc Daltonschool de Hommel en B.s. de Meulebeek

frank

Bestuurslid

Frank Arts

Argowil

Penningmeester

Nicole Bos

Bestuurslid

Rob Martens

Het bestuur kent een vaste vertegenwoordiging van 7 leden. De samenstelling daarbij is de volgende:

 • Namens of uit de technische bedrijven twee leden
 • Namens of uit Business Vision Venray 1 lid
 • Namens of uit het basisonderwijs Venray 1 lid

Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is te allen tijde afkomstig namens of uit het bedrijfsleven (inclusief ICV en BVV). De zittingsduur in jaren van de bestuursleden met functie is als volgt: Voorzitter – 4 jaren Secretaris – 4 jaren Penningmeester – 4 jaren De bestuursleden met functie kunnen éénmaal herkozen worden door de overige leden van het bestuur. Het bestuur kan zich laten bijstaan door adviseurs. Afhankelijk van onderwerp en werkzaamheden worden adviseurs uitgenodigd. De permanent adviseur is voorzitter van de werkgroep scholen. De adviseur heeft geen stemrecht in de bestuursvergaderingen. Alleen bestuursleden namens of uit het bedrijfsleven (inclusief ICV en BVV) sturen een werkgroep aan. Er zijn 2 werkgroepen:

 • Open bedrijvendag – Dagorganisatie / Public Relations
 • Techniekplein

Organisatie bedrijvendag, dagcommissie@kiestechniek.nl:

 • Voorzitter: Hanke Brouwer
 • Leden: Rob Martens, Vincent Withagen,  Jan van Gogh

PR Commissie, info@kiestechniek.nl:

 • Leden: Ingrid Lammers, Ted Lenssen

Xpeditielab, info@xpeditielab.nl

 • Ted Lenssen