MISSIE STICHTING KIES TECHNIEK VENRAY E.O.

Het promoten van techniek in de breedste zin van het woord en jongeren stimuleren te kiezen voor techniek in opleiding en beroep. Dit geschiedt door:

 • Docenten basisonderwijs te stimuleren om door scholing Techniek in hun onderwijs uit te dragen en te verankeren in het schoolplan via het Xpeditielab
 • Door het opzetten van en (deels) uitvoeren van daartoe gerichte acties middels een activiteitenplan, zoals de Doe-Dagen voor alle leerlingen groepen 7/8 van basisscholen en de organisatie van de Open Bedrijvendag met in totaal meer dan 2500 bezoekers, één van de grootste manifestaties in Venray.

HET BESTUUR VAN DE STICHTING KIES TECHNIEK

Het bestuur bestaat uit verschillende leden met een verschillende achtergrond. Zo zijn er leden met hun wortels in de techniek, het technisch bedrijfsleven, het onderwijs (breed). Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen en de uitwerking geschiedt door drie verschillende onder het bestuur ressorterende werkgroepen. (PR; scholen; dagorganisatie open-bedrijven-dag) De voorzitters van die werkgroepen zijn vertegenwoordigd in het bestuur. Dit zorgt voor korte lijnen naar de achterbannen. Het secretariaat berust bij één persoon, aangestuurd door de secretaris van het bestuur. Bij de bestuursvergaderingen is permanent een adviseur aanwezig. Deze is tevens belast met de organisatie van de doe-dagen, voorafgaand aan de open-bedrijven-dag. Bestuursleden:

Het bestuur bestaat uit:

 • Marcel Creemers – Voorzitter
 • Ingrid Lammers- van Soest – Secretaris en Penningmeester
 • Bas van Rooijen – Raayland College
 • Hans Hebben – SPOVenray
 • Jan van Goch – Industriële Club Venray

Organisatie bedrijvendag, dagcommissie@kiestechniek.nl:

 • Voorzitter: Hanke Brouwer
 • Leden:   Jan van Gogh

PR Commissie, info@kiestechniek.nl:

 • Leden: Ingrid Lammers, Ted Lenssen

Xpeditielab, xpeditielab@spovenray.nl

 • Ted Lenssen