Missie Stichting Kies Techniek Venray e.o.

Het promoten van techniek in de breedste zin van het woord en jongeren stimuleren te kiezen voor techniek in opleiding en beroep.

Dit geschiedt door:

 • Docenten basisonderwijs te stimuleren om door scholing Techniek in hun onderwijs uit te dragen en te verankeren in het schoolplan.
 • Door het opzetten van en (deels) uitvoeren van daartoe gerichte acties middels een activiteitenplan, zoals de Doe-Dagen voor alle leerlingen groepen 7/8 van basisscholen en de organisatie van de Open Bedrijvendag met in totaal meer dan 2500 bezoekers, één van de grootste manifestaties in Venray.

 

Het bestuur van de stichting Kies Techniek

Deze site moet nog worden aangepast.

Het bestuur bestaat uit 7 leden met een verschillende achtergrond. Zo zijn er leden met hun wortels in de techniek, het technisch bedrijfsleven, het onderwijs (breed). Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen en de uitwerking geschiedt door drie verschillende onder het bestuur ressorterende werkgroepen. (PR; scholen; dagorganisatie open-bedrijven-dag) De voorzitters van die werkgroepen zijn vertegenwoordigd in het bestuur. Dit zorgt voor korte lijnen naar de achterbannen. Het secretariaat berust bij één persoon, aangestuurd door de secretaris van het bestuur. Bij de bestuursvergaderingen is permanent een adviseur aanwezig. Deze is tevens belast met de organisatie van de doe-dagen, voorafgaand aan de open-bedrijven-dag.

Bestuursleden:

Voorzitter Kies Techniek
Wilma Manders-Gommans
- Manders Industries
 

                 

Secretaris
Martin Kusters
- Syntens
 

Penningmeester
Pieter Bijvoets
- Middelbaar Beroepsonderwijs
Bouwopleidingscentrum

Bestuurslid
Frank Arts
- Business Vison Venray
+ Industriele Club Venray

Bestuurslid
Ans Bistervels
– voormalig directeur Basisonderwijs
 

Bestuurslid
Guus Houtzager
- voortgezet Onderwijs

 


 

 

Het bestuur kent een vaste vertegenwoordiging van 7 leden. De samenstelling daarbij is de volgende:

 • Namens of uit de technische bedrijven drie leden
 • Namens of uit Business Vision Venray 1 lid
 • Namens of uit het basisonderwijs Venray 1 lid
 • Namens of uit het voortgezet onderwijs Venray 1 lid
 • Namens of uit het middelbaar beroepsonderwijs Venray e.o 1 lid
   

Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is te allen tijde afkomstig namens of uit het bedrijfsleven (inclusief ICV en BVV).
De zittingsduur in jaren van de bestuursleden met functie is als volgt:
Voorzitter – 4 jaren
Secretaris – 4 jaren
Penningmeester – 4 jaren
De bestuursleden met functie kunnen éénmaal herkozen worden door de overige leden van het bestuur.

Het bestuur kan zich laten bijstaan door adviseurs. Afhankelijk van onderwerp en werkzaamheden worden adviseurs uitgenodigd. De permanent adviseur is voorzitter van de werkgroep scholen. De adviseur heeft geen stemrecht in de bestuursvergaderingen.

 • Adviseur: Erik Peters
   

Alleen bestuursleden namens of uit het bedrijfsleven (inclusief ICV en BVV) sturen een werkgroep aan.
Er zijn drie werkgroepen:

 • Open bedrijvendag - Dagorganisatie
 • Public Relations
 • Techniekplein 
   

Organisatie bedrijvendag, dagcommissie@kiestechniek.nl:

 • Voorzitter: Rob Martens
 • Leden: Marcel Creemers, Frank Arts en Patrick Bos
   

PR Commissie, info@kiestechniek.nl:

 • Voorzitter: Ans Bistervels-de Deckere
 • Leden:Ying-Fu Li, Marcel Creemers, Bart Joosten


Techniekplein 

        *    Pieter Bijvoets
        *    Ans Bistervels-de Deckere
       

BOUW

Bij de bouwactiviteiten kun je timmeren, dakpannen leggen, leidingen controleren, leertjes in een kraan bevestigen en natuurlijk tal van andere activiteiten doen.

LEES MEER

ELECTRO

Hier onderzoek je hoe elektriciteit in elkaar zit. Hoe sluit je een bel aan. Hoe werkt die automatische schroevendraaier. Dit kun je hier allemaal uitproberen.

LEES MEER

LOGISTIEK

Voordat een auto de weg op gaat moet er nog heel wat gebeuren. Is de motor goed, hoe is het met de bandenspanning en ontdek wat er nog meer onder logistiek valt.

LEES MEER

METAAL

Je mag hier met een heuse machine gaan frasen, slijpen. Je krijgt een coole bril op en dan kun je ook leren lassen.

LEES MEER

ICT

Hoe komt communiceren tot stand.Ontdek op welke manieren je kunt communiceren en welke technieken je daarbij nodig hebt.

LEES MEER

CHEMIE/OVERIGE

Ook deze onderzoekstand nodigt jou uit om proefjes te doen, zeepjes maken, geheimschrift, dus veel uitproberen en onderzoeken.

LEES MEER